05433449891-3زاهدان - خیابان دانشگاه - دانشگاه 57pishkhan.sbceo.ir
شهرسازی
اعضای کمیسیون تخصصی شهرسازی :

نام و نام خانوادگی سمت
آقای مهندس فریبرز حسن پور رئیس
آقای مهندس محمود میری نائب رئیس
آقای مهندس مهدی زارعی دبیر
 آقای مهندس میعاد سلامتی عضو 
آقای مهندس عبدالنبی ریکی   عضو
 آقای مهندس غلامعباس تبتی  رابط هیات مدیره
خانم مریم غلامی رابط سازمان