05433449891-3زاهدان - خیابان دانشگاه - دانشگاه 57pishkhan.sbceo.ir
اعضای هیئت رئیسه
نام و نام خانوادگی سمت رشته
حبیب الرحمن جمشیدزهی  رئيس سازمان عمران
مجید عربی نائب رئيس اول عمران
حامد سلحشور نائب رئيس دوم مکانیک
حلیمه پودینه دبیر معماری