05433449891-3زاهدان - خیابان دانشگاه - دانشگاه 57pishkhan.sbceo.ir
شهرسازی و ترافیک
اعضای کمیسیون تخصصی شهرسازی و ترافیک :

نام و نام خانوادگی سمت
عبدالحمید بحرپیما
فریبرز حسن پور
مصطفی امتی
محمد صادق معین فر
 زهیر غلام زاده
 محمد حسن میرابی مقدم  
 عباسعلی فلاحتی  
مجید عربی رابط هیات مدیره
 حلیمه پودینه  رابط هیات مدیره
مریم غلامی رابط سازمان