05433449891-3زاهدان - خیابان دانشگاه - دانشگاه 57pishkhan.sbceo.ir
اعضای هیئت مدیره
حبیب الرحمن جمشیدزهی
سمت : رئیس
رشته : عمران
پایه :1
 
مجید عربی
سمت : نائب رئيس اول
رشته : عمران
پایه : 1
 
حامد سلحشور
سمت : نایب رئیس دوم
رشته : مکانیک
پایه : 1
 
حلیمه پودینه
سمت : دبیر
رشته : معماری
پایه1
 
علی پوراربابی
سمت : خزانه دار
رشته : عمران
پایه : 1
 
محمد شیرزایی
سمت : عضو اصلی
رشته :عمران
پایه : 1
 
حسین براهویی
سمت : عضو اصلی
رشته : عمران
پایه : 1
 
محمدرضا لکزایی 
سمت : عضو اصلی
رشته : برق 
پایه : 1
 
حسن مرتضوی
سمت : عضو اصلی
رشته : معماری
پایه : 1
 
شهرام شکوری
سمت : عضو علی ‌البدل 
رشته : عمران
پایه : 1
 
 فریدون اتحادی 
سمت : عضو علی ‌البدل
رشته : معماری
پایه : 1
 
رحمت اله هاشم زایی
سمت : عضو علی البدل
رشته : تاسيسات برقی
پایه : 1
 
حبیب اعلایی
سمت : عضو علی ‌البدل
رشته : تاسيسات مكانيكی
پایه : 1