05433449891-3زاهدان - خیابان دانشگاه - دانشگاه 57pishkhan.sbceo.ir
نمایش مصوبات به کاربران

مصوبات هیات مدیره
شنبه 11 دی 1395
نامه شماره 182461 مورخ 1/9/95 بازرس کل استان مطرح و مقرر گردید کمیته فنی و حقوقی تشکیل شود. با عنایت به عدم استقبال اعضا از مهلت تعیین شده جهت ثبت نام در گروههای تخصصی مقرر گردید به جهت فعال شدن ممنوعیت تخصصی فعلا به صورت کمیسیون تشکیل گروه داده شود. نامه کمیته مجریان مطرح و نامه شماره .... مورخ 6/9/95 در خصوص مجریان حقیقی و حقوقی و با آن موافقت شد. جلسه هیئت مدیره سازمان با ح...
شنبه 11 دی 1395
نامه شماره 4965/ص 15 مورخ 22/7/95 آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک مقرر گردید جهت بررسی بیشتر به کمیته ژئوتکنیک ارجاع گردد. در خصوص اعزام اعضاء سازمان به کربلا به صورت زمینی مقرر گردید پس از ثبت نام و تعیین تکلیف تعداد اعضاء رئیس سازمان در خصوص نحوه استخدام تصمیم گیری نماید. با عنایت به استعفای آقای مهندس هومن حدادی از کمیته کنترل مکانیکی و موافقت هیات مدیره با استعفای نامبرده مقرر گ...
شنبه 11 دی 1395
نامه شماره 2619 مورخ 10/7/95 کانون کاردان ها قرائت و مقرر گردید با هماهنگی دفتر نمایندگی زابل جهت شهرهای زهک ، هامون، نیمروز و هیرمند در حدود صلاحیت ارائه خدمات نمایند. نامه شماره 430/37815 مورخ 8/8/95 دفتر سازمان های مهندسی و تشکل های حرفه ای وزارت راه و شهرسازی قرائت و مقرر گردید نظرات پیشنهادی هیات مدیره بازرسان و شورای انتظامی در خصوص قانون جدید نظام مهندسی ارائه شود. نامه شم...
شنبه 11 دی 1395
مقرر گردید اعضاء هیئت مدیره به همراه ریاست جهت ترویج مقررات ملی در کتابخانه کامبوزیا در روز پنج شنبه شرکت نمایند. مقرر گردید در خصوص دیدار با شهردار زاهدان هماهنگی لازم به عمل آید. اعضای شورای انتظامی گزارش از روند کار شورا ارائه فرمودند همچنین در خصوص نامه شهرداری زاهدان مبنی بر معرفی اعضا سازمان که پرونده آنها به کمیسیون ماده صد شورای ارجاع شده بود بحث و بررسی شد و در خصوص بازر...
شنبه 11 دی 1395
در خصوص نمایشگاه BIGS و شرکت های دارای شرایط برگزاری مقرر نمایشگاه پس از بازگشایی با کارت شرکت های 5موی-آرال و همایش وارد شده با عنایت به قیمت های شرکت هامون-آرال مقرر شد به این شرکت قرارداد منعقد گردد.ضمنا مقرر گردیده آقایان مهندس عربی و خمر با شرکت مذکور شد جهت تخفیف مذاکره نمایند. مقرر گردید جهت استفاده از تمهیدات با کل اعضای دارای پروانه بانک رسالت و به ازای هر نفر مبلغ سی میلیون ریال...
شنبه 11 دی 1395
نامه شماره 27432/19 الف مورخ 18/07/95 مدیر کل شهرسازی استان در خصوص اخذ درصد حق الزحمه خدمات مهندسی دریافتی از اعضا مقرر شد از تعاونی های مسکن مهر بابت طراحی 5% اخذ نشود ولی در سایر موارد با عنایت به ارائه خدمات به مهندسان کما فی السابق درصد حق الزحمه خدمات مهندسی از اعضا دریافت گردد. نامه شماره 27456/19 الف مورخ 18/07/95 مدیر کل راه و شهرسازی استان در خصوص شکایات تعدادی از اعضای سازمان ن...
شنبه 11 دی 1395
با کلیات اعضای کمیته های کنترلی دفاتر نمایندگی سازمان م.افقت و مقرر گردید قبل از ابلاغ احکام به اعضای کمیته حضور آنان در شهر محل دفتر نمایندگی بررسی گردد. در خصوص پرونده های ثبت شده در سازمان که مالک چه فیش پرداخت نموده باشد چه پرداخت نکرده باشد و در سیستم جدید سهمیه و ظرفیت کافی ندارند ثبت نشود و از خدمات سایر مهندسان همان رشته استفاده شود. در خصوص ضریب پنجاه درصد مهندسان که شغل...
شنبه 11 دی 1395
در خصوص ساختمانهایی که در گذشته ثبت سیستم شده ولی مالک اقدام به پرداخت حق الزحمه مهندسان در موعد مقرر ننموده اند طبق تعرفه جاری از مالک اخذ و در سیستم به تاریخ روز ثبت شود و از آنجایی که در گذشته مالیات کارکرد پرداخت شده است به دارایی درآمد این قبیل کارها نیاز به اعلام مجدد نمی باشد. حد نصاب آئین نامه معاملاتی شورای مرکزی قرائت گردید و مطابق مصوبه قبلی هیات مدیره می باشد. مقرر شد...
شنبه 11 دی 1395
در ابتدای جلسه ریاست سازمان همایش پایش سرمایه های اجتماعی مهندسان گزارش را ارائه و مقرر شد رایزنی با اساتید برجسته کشور توسط آقای مهندس شایان و دکتر قصری انجام و جهت اخذ تصمیم نهایی به هیات مدیره ارائه شود. با کلیات همایش پایش سرمایه های اجتماعی مهندسان موافقت شد ومقرر شد هر کدام از اعضای هیات مدیره در صورت تمایل می توانند در خصوص همایش همکاری نمایند. مقرر شد طی حداکثر دو هفته آی...
شنبه 11 دی 1395
آئین نامه انضباط کار مطرح و به تائید هیات مدیره رسید. قرارداد هیات تیراندازی مطرح و مقرر شد تا تعیین تکلیف هیات تیراندازی استان و شهرستان زاهدان  هیچ انجام نشود. کارکرد دفاتر نمایندگی سازمان انجام شود. مقرر گردید جلسات هیات مدیره به صورت متناوب در دفاتر نمایندگی انجام شود. در خصوص اجرای آئین نامه مالی و مالیاتی ابلاغی شورای مرکزی و به منظور رعایت مفاد آن&nb...
صفحه 1 از 13ابتدا   قبلی   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  بعدی   انتها