05433449891-3زاهدان - خیابان دانشگاه - دانشگاه 57pishkhan.sbceo.ir
خبرها
تاریخ انتشار: پنجشنبه 18 خرداد 1402
آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی

  آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی

امتیاز: Article Rating

📌همکار گرامی
📌به آگاهی می رساند آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی و استفاده از فرم تبصره ماده 100 ق.م.م، عملکرد سال مالی 1401 صاحبان مشاغل، روز چهارشنبه 31 خرداد 1402 می باشد. 

اشتراک گذاری
تصاویر
  • آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی
ثبت امتیاز