05433449891-3زاهدان - خیابان دانشگاه - دانشگاه 57pishkhan.sbceo.ir
خبرها
تاریخ انتشار: چهارشنبه 01 شهریور 1402

  تقویم آموزشی مبحث 19 مقررات ملی ساختمان

امتیاز: Article Rating

📌تقویم آموزشی مبحث 19 مقررات ملی ساختمان (رشته های عمران، معماری، تاسیسات مکانیکی و تاسیسات برقی) را از فایل پیوست دانلود نمایید. 

لازم به ذکر است این دوره جهت تمدید و ارتقاء پایه پروانه اشتغال بکار رشته های عمران، معماری، مکانیک و برق اجباری می باشد. 

اشتراک گذاری
فایل های پیوستی
ثبت امتیاز