05433449891-3زاهدان - خیابان دانشگاه - دانشگاه 57pishkhan.sbceo.ir
خبرها
تاریخ انتشار: یکشنبه 09 مهر 1402
برگزاری دوره آشنایی با بیمه های مسئولیت و حوادث کار

  برگزاری دوره آشنایی با بیمه های مسئولیت و حوادث کار

امتیاز: Article Rating

📌دوره آشنایی با بیمه های مسئولیت و حوادث کار 
📌مکان: سالن اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی
📌زمان: 20 مهرماه ساعت 10
@sazmansb

اشتراک گذاری
تصاویر
  • برگزاری دوره آشنایی با بیمه های مسئولیت و حوادث کار
ثبت امتیاز