05433449891-3زاهدان - خیابان دانشگاه - دانشگاه 57pishkhan.sbceo.ir
خبرها
تاریخ انتشار: دوشنبه 31 اردیبهشت 1403
برگزاری دوره آموزشی «فرآیند عملی تست های بدو تحویل در تاسیسات برقی ساختمان های مسکونی»

  برگزاری دوره آموزشی «فرآیند عملی تست های بدو تحویل در تاسیسات برقی ساختمان های مسکونی»

امتیاز: Article Rating

دوره آموزشی «فرآیند عملی تست های بدو تحویل در تاسیسات برقی ساختمان های مسکونی» ویژه اعضای سازمان در رشته تاسیسات برقی برگزار شد. 

این دوره به صورت تئوری و عملی  است و مدرسآن آن امین گشتی، عضو کمیته تدوین دستورالعمل ارتینگ شبکه های توزیع و رئیس کارگروه تدوین دستورالعمل تست و تحویل شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان می باشد. 

 

اشتراک گذاری
تصاویر
  • برگزاری دوره آموزشی «فرآیند عملی تست های بدو تحویل در تاسیسات برقی ساختمان های مسکونی»
  • برگزاری دوره آموزشی «فرآیند عملی تست های بدو تحویل در تاسیسات برقی ساختمان های مسکونی»
  • برگزاری دوره آموزشی «فرآیند عملی تست های بدو تحویل در تاسیسات برقی ساختمان های مسکونی»
ثبت امتیاز