05433449891-3زاهدان - خیابان دانشگاه - دانشگاه 57pishkhan.sbceo.ir
خبرها
تاریخ انتشار: شنبه 02 تیر 1403
اطلاعیه شماره 6 هیات اجرایی انتخابات (مهلت ثبت نام از داوطلبان و زمان ارائه مدارک

  اطلاعیه شماره 6 هیات اجرایی انتخابات (مهلت ثبت نام از داوطلبان و زمان ارائه مدارک

امتیاز: Article Rating

علاقه‌مندان حائز شرایط داوطلبی عضویت در هیئت‌مدیره سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان سیستان و بلوچستان در زمان مراجعه به هیئت اجرایی دهمین دوره انتخابات هیئت‌مدیره سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان می بایست دو نسخه رونوشت برابر اصل کلیه مستندات و مدارک را که در سامانه جامع انتخابات نظام مهندسی کشور به نشانی https://onlinesen.ir بارگذاری نموده‌اند، به همراه تعهدنامه عدم تعارض منافع (پیوست شماره 12)، فرم خوداظهاری کارکرد فعالیت حرفه‌ای (پیوست شماره 13)، اقرارنامه تأیید صحت مدارک (پیوست شماره 14) و گواهی عدم سوءپیشینه کیفری به دفتر هیئت اجرایی تحویل نمایند. خواهشمند است از تاریخ 02/04/1403 لغایت 13/04/ 1403 از ساعت 10:00 الی 12:00 جهت ارائه مدارک و تطبیق مستندات به محل هیئت اجرایی دهمین دوره انتخابات هیئت‌مدیره سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان واقع در زاهدان خیابان دانشگاه، ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان طبقه همکف، مراجعه نمایند.

اشتراک گذاری
تصاویر
  • اطلاعیه شماره 6 هیات اجرایی انتخابات (مهلت ثبت نام از داوطلبان و زمان ارائه مدارک
ثبت امتیاز