05433449891-3زاهدان - خیابان دانشگاه - دانشگاه 57pishkhan.sbceo.ir
خبرها
تاریخ انتشار: یکشنبه 10 تیر 1403
اطلاعیه شماره 8 هیئت اجرایی دهمین دوره انتخابات هیئت مدیره استان (برنامه زمانبندی انتخابات)

  اطلاعیه شماره 8 هیئت اجرایی دهمین دوره انتخابات هیئت مدیره استان (برنامه زمانبندی انتخابات)

امتیاز: Article Rating

اطلاعیه شماره 8

هیئت اجرایی دهمین دوره انتخابات هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان

نظر داوطلبان محترم عضویت در هیئت مدیره دوره دهم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان را به مفاد پیوست شماره یک نظام‌نامه ابلاغی شماره 400/32145 مورخ 02/03/1403 وزارت محترم راه‌وشهرسازی، با موضوع برنامه زمان‌بندی انتخابات جلب نموده و با هدف پرهیز از تجمیع ارائه و کنترل مدارک و مستندات به دفتر هیئت اجرایی در روزهای پایانی، از کلیه داوطلبان محترم که ثبت‌نام اینترنتی را تکمیل نموده‌اند تقاضا می‌شود در اسرع وقت نسبت به ارائه مستندات و مدارک لازم به هیئت اجرایی دهمین دوره انتخابات هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان واقع در زاهدان خیابان، دانشگاه، ساختمان اداره کل راه‌وشهرسازی استان طبقه همکف، اقدام نمایند.

اشتراک گذاری
تصاویر
  • اطلاعیه شماره 8 هیئت اجرایی دهمین دوره انتخابات هیئت مدیره استان (برنامه زمانبندی انتخابات)
  • اطلاعیه شماره 8 هیئت اجرایی دهمین دوره انتخابات هیئت مدیره استان (برنامه زمانبندی انتخابات)
فایل های پیوستی
ثبت امتیاز