05433449891-3زاهدان - خیابان دانشگاه - دانشگاه 57pishkhan.sbceo.ir
کارکنان
نام و نام خانوادگی سمت
خانم مهندس  کلثوم  عطارزاده مسئول خدمات مهندسان
خانم مهندس  مينا  هاشم‌زهی مسئول امور اداری
آقاي  محمد حسين  حسين زاده کارشناس ثبت و کنترل
آقاي مهندس  علی اكبر  صفری مسئول امور کارفرمایان و کارپردازی
آقاي  عباس  پسنديده کارشناس مالی
خانم   مينا  شيرانی كارمند دفتر نمايندگی چابهار
خانم مهندس  حمیرا  جنگی زهی كارمند دفتر نمايندگی سراوان
خانم   زهرا  موسوی مسئول امور مالی
خانم مهندس  فاطمه  روشندل هرمزی كارمند دفتر نمايندگی زابل
خانم مهندس  هدی  درخشنده کارشناس پایانکار و شناسنامه فنی و ملکی
خانم  كبری  شكری کارشناس مالی
خانم مهندس  زهرا   سالاری کارشناس آموزش
آقاي  غلامرضا  رستمی امین اموال، انباردار
خانم  ام البنين  نيره مسئول دفتر ریاست - کارشناس تفکیک آپارتمان
آقاي  زاهد  دشت‍ی كارمند دفتر نمايندگی ايرانشهر
آقاي  فيروز  نارويی فراز كارمند دفتر نمايندگی ايرانشهر
خانم مهندس فیروزه  نوری کارشناس دبیرخانه مهندسان
آقاي مهندس  امین  خواجه علی مسئول امور شهرستانها و کارشناس کنترل محاسبات 
خانم  راحله  دهواری كارمند دفتر نمايندگی سراوان
خانم مهندس الهه ابراهیمی کارشناس شورای انتظامی
خانم  مریم  غلامی کارشناس بیمه، رفاه و ورزش
آقاي  يونس  مباركی كارمند دفتر نمايندگی چابهار
آقاي  احمد  ناروئی اطلاعات و تلفنخانه
خانم مهندس  لیلی  رحمانی کارشناس انفورماتیک
آقاي  محمد  نور كردی تمندانی كارمند دفتر نمايندگی خاش
آقاي  مجتبی  ستوده ملاشاهی كارمند دفتر نمايندگی زهك
آقاي  ناصر  رحمانزائی كارمند دفتر نمايندگی زابل
آقاي  حامد  یزدان مهر کارشناس روابط عمومی
خانم مهندس  نازیلا  ناروئی کارشناس دفتر رياست
خانم  اسماء  دهقانی کارمند دفتر نمایندگی سیب و سوران
خانم مهندس  زینب  رستمی كارشناس ثبت و کنترل
خانم مهندس  زهرا  روستا کارشناس روابط عمومی - پژوهش و انتشارات
خانم  فاطمه  بشگزی نیروی خدمات
خانم  عایشه  گلستان پور کارمند دفتر نمایندگی چابهار
آقاي  قاسم  سهوئی کارمند دفتر نمایندگی نیکشهر
آقاي  محمد  درخشان کارمند دفتر نمایندگی راسک
آقاي  اسحاق  ناروئی کارمند دفتر نمایندگی ایرانشهر
آقاي  فرهاد  حسین زهی زمانی کارمند دفتر نمایندگی خاش
آقاي  بهمن   بیجاد خدمات
آقاي  عباس  براتی خدمات
خانم مهندس جمیله حسین بر کارمند دفتر نمایندگی کنارک
خانم مهندس پریسا ریگی کارشناس اجرا و نظارت
 آقای غلامحسین بهنام زحمتی  نقلیه
 آقاي مهندس اسفنديار كرد  كارشناس انفورماتيك
 آقاي مهندس  مبين رضايي نسب  كارشناس ثبت
آقاي مهندس خشايار شهركي  مسول دفتر رياست
 آقاي مهندس محسن زارعي   كارشناس گاز
 خانم مهندس سونيا كشتگر قاسمي كارشناس عضويت
 آقاي مهندس ابوالفضل لطفي مقدم  كارشناس گاز
 خانم نازنين افشين فر  كارشناس مالي
 آقاي مجيد شايان  كارشناس بايگاني
 خانم صفورا حيدري  كارشناس گاز
 خانم مريم قاآني  نيروي شهرستان زابل
 آقاي هاشم دشتي   كارشناس ثبت وكنترل
 خانم مهسا دراجي  كارشناس گاز
 آقاي حميد سياه مردي   كارشناس مالي
 آقاي امين مباركي  نيروي شهرستان چابهار