05433449891-3زاهدان - خیابان دانشگاه - دانشگاه 57pishkhan.sbceo.ir
نشریات نظام فنی اجرایی
 عنوانتوضیحاتحجم تعداد دانلود
نشریه شماره 523 - راهنمای طراحی و اجرای سيستم های جداساز لرزه ای در ساختمان ها آخرین نسخه : 1389/02/252.34 MBدانلود3591
نشریه شماره 447 - مدیریت ایمنی در کارگاههای عمرانی آخرین نسخه : 1388/09/013.14 MBدانلود1391
نشریه شماره 287 - طراحی بناهای درمانی ( 12) ( جلد يکم ) راهنمای برنامه ريزی و طراحی معماری CSICU آخرین نسخه : 1388/06/0114.10 MBدانلود1447
نشریه شماره 287 - طراحی بناهای درمانی ( 12) ( جلد دوم ) راهنمای طراحی تاسيسات مکانيکی CSICU آخرین نسخه : 1388/06/019.80 MBدانلود1490
نشریه شماره 287 - طراحی بناهای درمانی ( 12) ( جلد سوم ) راهنمای طراحی تاسيسات برقی CSICU آخرین نسخه : 1388/06/018.44 MBدانلود3933
نشریه شماره 128 - مشخصات فنی عمومی تاسيسات مكانيكی ساختمان ها - تاسيسات بهداشتی آخرین نسخه : 1388/03/1250.16 MBدانلود1690
نشریه شماره 460 - راهنمای راهبری و نگهداری تاسيسات مكانيكی ساختمان (تاسيسات گرمايی، تعويض هوا و تهويه مطبوع ) - شرح خدمات در دوره تهيه و اجرای طرح آخرین نسخه : 1388/02/07993.81 KBدانلود1459
نشریه شماره 361 - تفسیر دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود آخرین نسخه : 1388/01/223.14 MBدانلود756
نشریه شماره 393 - نقشه های جزئیات اجرایی تیپ تاسیسات الکتریکی ساختمان آخرین نسخه : 1387/11/0522.11 MBدانلود1847
نشریه شماره 363 - راهنمای كاربردی دستورالعمل بهسازی لرزه‌ای ساختمان‌های موجود ( ساختمان‌های فولادی ) آخرین نسخه : 1387/09/1113.78 MBدانلود2340
نشریه شماره 389 - آیین نامه طرح و محاسبه پل های بتن آرمه آخرین نسخه : 1387/10/01716.61 KBدانلود859
نشریه شماره 363 - راهنمای كاربردی دستورالعمل بهسازی لرزه‌ای ساختمان‌های موجود ( ساختمان‌های بتنی ) آخرین نسخه : 1387/09/117.52 MBدانلود761
نشریه شماره 363 - راهنمای كاربردی دستورالعمل بهسازی لرزه‌ای ساختمان‌های موجود ( ساختمان‌های بنايی) آخرین نسخه : 1387/09/012.30 MBدانلود681
نشریه شماره 364 - دستورالعمل ارزیابی لرزه ای سریع ساختمان های موجود آخرین نسخه : 1387/08/18956.36 KBدانلود1901
نشریه شماره 119 - دستورالعمل های همسان نقشه برداری - جلد هفتم : ابتگاری آخرین نسخه : 1387/07/175.54 MBدانلود616
نشریه شماره 395 - دستورالعمل طراحی پل های فولادی آخرین نسخه : 1386/07/287.15 MBدانلود4567
نشریه شماره 352 - معیارهای فنی طراحی پایانه های مسافری جاده ای آخرین نسخه : 1386/06/123.03 MBدانلود792
نشریه شماره 388 - آيين‌نامه طرح و محاسبه سازه‌های بتنی پيش‌ساخته آخرین نسخه : 1386/06/125.48 MBدانلود4302
نشریه شماره 392 - ضوابط و مبانی طراحی انبارهای فنی چند منظوره آخرین نسخه : 1386/05/2716.35 KBدانلود750
نشریه شماره 367 - شناسنامه فنی پل ها آخرین نسخه : 1386/05/071.45 MBدانلود2307
نشریه شماره 385 - دستورالعمل طراحی ، ساخت و اجرای سیستم های پانل پیش ساخته سبک سه بعدی آخرین نسخه : 1386/05/093.02 MBدانلود3747
نشریه شماره 119 - دستورالعمل های همسان نقشه برداری - جلد اول : ژئودزی و ترازيابی آخرین نسخه : 1386/04/011.93 MBدانلود1230
نشریه شماره 119 - دستورالعمل های همسان نقشه برداری - جلد دوم: نقشه‌برداری هوايی (كليات) آخرین نسخه : 1386/04/01813.73 KBدانلود896
نشریه شماره 343 - راهنمای طراحی آکوستیکی فضاهای آموزشی آخرین نسخه : 1385/07/191.07 MBدانلود1389
نشریه شماره 119 - دستورالعمل‌های همسان نقشه‌برداری - جلد سوم: سيستم اطلاعات مكانی (كليات) آخرین نسخه : 1386/04/01577.18 KBدانلود1315
نشریه شماره 119 - دستورالعمل‌های همسان نقشه‌برداری - جلد چهارم: كارتوگرافی (كليات) آخرین نسخه : 1386/04/011.47 MBدانلود1092
نشریه شماره 119 - دستورالعمل‌های همسان نقشه‌برداری - جلد پنجم: ميكروژئودزی آخرین نسخه : 1386/04/01968.01 KBدانلود908
نشریه شماره 119 - دستورالعمل‌های همسان نقشه‌برداری - جلد ششم: داده‌های شبكه‌ای و تصويری آخرین نسخه : 1386/04/01818.03 KBدانلود631
نشریه شماره 360 - دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود آخرین نسخه : 1385/10/272.23 MBدانلود640
نشریه شماره 344 - آیین نامه سازه های بتنی حجیم ( بخش الحاقی به آیین نامه بتن ایران "آبا" ) آخرین نسخه : 1385/08/011.40 MBدانلود672
نشریه شماره 327 - دستورالعمل ساخت و اجرای بتن در كارگاه آخرین نسخه : 1385/07/203.40 MBدانلود1224
نشریه شماره 324 - ضوابط طراحی ساختمان های با اتصال خورجینی آخرین نسخه : 1385/07/191.35 MBدانلود1458
نشریه شماره 325 - ضوابط طرح و محاسبه ساختمان های صنعتی فولادی آخرین نسخه : 1385/07/197.41 MBدانلود2930
نشریه شماره 339 - مشخصات فنی اجرائی بازيافت سرد آسفالت آخرین نسخه : 1385/05/115.37 MBدانلود3164
نشریه شماره 128 - مشخصات فنی عمومی تاسيسات مكانيكی ساختمان - جلد ششم: نقشه های جزييات (قسمت اول) آخرین نسخه : 1385/03/285.51 MBدانلود948
نشریه شماره 336 - راهنمای برداشت مصالح رودخانه ای آخرین نسخه : 1385/03/136.11 MBدانلود2342
نشریه شماره 110 - مشخصات فنی عمومی و اجرايی تاسيسات برقی كارهای ساختمانی- جلد دوم: تاسيسات برقی جريان ضعيف آخرین نسخه : 1385/02/026.47 MBدانلود983
نشریه شماره 308 - راهنمای طراحی ديوارهای حائل آخرین نسخه : 1384/06/291.38 MBدانلود837
نشریه شماره 128 - مشخصات فنی عمومی تاسیسات مکانیکی ساختمان ها - عایق کاری آخرین نسخه : 1384/01/015.57 MBدانلود1018
نشریه شماره 297 - فرهنگ واژگان نظام فنی و اجرایی کشور آخرین نسخه : 1383/10/152.06 MBدانلود1622
نشریه شماره 55 - مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی تجدید نظر دوم آخرین نسخه : 1383/04/179.20 MBدانلود1988
نشریه شماره 101 - مشخصات فنی عمومی راه تجدید نظر اول آخرین نسخه : 1382/10/016.57 MBدانلود1405
نشریه شماره 142 - ضوابط طراحی کارگاههای پرورش ماهی های گرم آبی آخرین نسخه : 1382/06/011.88 MBدانلود620
نشریه شماره 228 - آيين‌نامه جوشکاری ساختمانی ايران آخرین نسخه : 1380/08/079.86 MBدانلود1542
نشریه شماره 203 - ضوابط طراحی فضای سبز شهری آخرین نسخه : 1380/04/283.81 MBدانلود864
نشریه شماره 120 - آئين نامه بتن ايران (آبا) - تجديد نظر اول آخرین نسخه : 29/12/13798.98 MBدانلود1634
ضمیمه نشریه شماره 120 - تفسير بخش اول آئين نامه بتن ايران (آبا) كليات مصالح و مسائل اجرايی آخرین نسخه : 29/12/13795.44 MBدانلود1041
ضمیمه نشریه شماره 120 - تفسير بخش دوم آئين نامه بتن ايران (آبا) اصول تحليلی و طراحی آخرین نسخه : 29/12/13797.72 MBدانلود897
نشریه شماره 139 - آیین نامه بارگذاری پل ها آخرین نسخه : 1379/07/011.97 MBدانلود683
نشریه شماره 178 - ضوابط طراحی ساختمان های اداری آخرین نسخه : 1377/08/041.75 MBدانلود906
نشریه شماره 136 - طرح جامع مصالح ساختمانی كشور - استان سيستان و بلوچستان آخرین نسخه : 1377/08/012.24 MBدانلود804
نشریه شماره 167 - مقررات و معيارهای طراحی و اجرايی جزييات تيپ ساختمانی جلد اول: اقليم و ويژگی های ساختمانی، روش های ساخت و تكنولوژی ساختمان، مصالح ساخ آخرین نسخه : 15/02/137712.60 MBدانلود1884
نشریه شماره 167 - مقررات و معيارهای طراحی و اجرايی جزييات تيپ ساختمانی جلد دوم: ويژگی های ساختاری ابنيه ويژگی های عملكردی ابنيه آخرین نسخه : 15/02/13775.07 MBدانلود1433
نشریه شماره 111 - محافظت ساختمان در برابر حريق آخرین نسخه : 1376/01/153.29 MBدانلود1004
نشریه شماره 161 - آیین نامه طرح هندسی راهها آخرین نسخه : 1375/10/015.82 MBدانلود961
نشریه شماره 143 - برنامه ريزی و طراحی هتل آخرین نسخه : 01/07/13758.48 MBدانلود1434
نشریه شماره 147 - ضوابط طراحی ساختمان های نگهداری و پرورش گاو شيری در اقاليم مختلف كشور آخرین نسخه : 1375/06/159.87 MBدانلود1640
نشریه شماره 141 - راهنمای طراحی کارگاه های پرورش ماهی های گرم آبی آخرین نسخه : 15/01/13752.97 MBدانلود611
نشریه شماره 132 - موازين فنی ورزشگاههای کشور - مطالعات وضع موجود مراكز ورزشی آخرین نسخه : 01/03/13746.42 MBدانلود602
نشریه شماره 132 - موازين فنی ورزشگاه های كشور - مشخصات كالبدی و مقررات رشته های ورزشی متداول در كشور آخرین نسخه : 01/03/13748.34 MBدانلود902
نشریه شماره 132 - موازين فني ورزشگاه هاي كشور - مقررات و معيارهای طراحی مراكز ورزشی آخرین نسخه : 01/03/13748.14 MBدانلود980
نشریه شماره 132 - موازين فنی ورزشگاه های كشور - اقليم و ورزش در هوای آزاد آخرین نسخه : 01/03/13746.09 MBدانلود759
نشریه شماره 115 - مشخصات فنی عمومی ساختمانهای گوسفندداری آخرین نسخه : 1370/01/151.22 MBدانلود914