05433449891-3زاهدان - خیابان دانشگاه - دانشگاه 57pishkhan.sbceo.ir
تاسیسات برقی

اعضای کمیسیون تخصصی تاسیسات برقی :

نام و نام خانوادگی سمت
آقای مهندس جمشید بامدی رئیس
آقای مهندس حسن تازه روز نائب رییس
آخانم مهندس الهام رستمی  دبیر
آقای مهندس عباسعلی شهرکی قدیمی عضو
آقای مهندس پرویز میر عضو
آقای مهندس رحمت اله هاشم زهی عضو
آقای مهندس سید حامد ترابی  عضو
 آقای مهندس مهدی شایان  رابط هیات مدیره
خانم مریم غلامی رابط سازمان