05433449891-3زاهدان - خیابان دانشگاه - دانشگاه 57pishkhan.sbceo.ir
انرژی
نام و نام خانوادگی      سمت
 جواد جوکار    
 حجت اله بولاغی    
 حامد سلحشور    
 خدانظر اکسیر    
محسن رجحانیان    
مهدی تواضعی فر    
 مهدی ابراهیم زاده ادیمی     
فرهاد گرگیچ    
شهرام آذرکیش    
حسین معین خواه    
عبدالرحمن ریگی   نماینده هیات مدیره

افزودن محتوا...