05433449891-3زاهدان - خیابان دانشگاه - دانشگاه 57pishkhan.sbceo.ir
تاسیسات مکانیکی

مکاتبات کمیسیون مکانیک:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اعضای کمیسیون تخصصی تاسیسات مکانیکی :

 

نام و نام خانوادگی سمت
عباسعلی شهریاری مقدم رئیس
مهدی ابراهیم زاده ادیمی نائب رئیس
مسعود نوری دبیر
قاسم اکاتی عضو
محمد اسلامی عضو
مهدی تواضعی فر  عضو
حسین افقهی  عضو
 حامد سلحشور  رابط هیات مدیره
زهرا روستا رابط سازمان