05433449891-3زاهدان - خیابان دانشگاه - دانشگاه 57pishkhan.sbceo.ir
مقررات ملی ساختمان
 عنوانتوضیحاتحجم تعداد دانلود
مبحث 1: تعاریفآخرین نسخه : 13921.60 MBدانلود1201
مبحث 2: نظامات اداریآخرین نسخه : 13841.21 MBدانلود1559
مبحث 3 : حفاظت ساختمان در برابر حریقآخرین نسخه : 13922.17 MBدانلود991
مبحث 4: الزامات عمومی ساختمانآخرین نسخه : 13922.59 MBدانلود1107
مبحث 5 : مصالح و فرآورده های ساختمانآخرین نسخه : 13923.69 MBدانلود878
مبحث 6 : بارهای وارد بر ساختمانآخرین نسخه : 13922.77 MBدانلود935
مبحث 7: پی و پی سازیآخرین نسخه : 13921.31 MBدانلود908
مبحث 8 : طرح و اجرای ساختمانهای با مصالح بناییآخرین نسخه : 13921.13 MBدانلود968
مبحث 9 : طرح و اجرای ساختمانهای بتن آرمهآخرین نسخه : 13926.31 MBدانلود1116
مبحث 10 : طرح و اجرای ساختمانهای فولادیآخرین نسخه : 13925.20 MBدانلود987
مبحث 11 : اجزای صنعتی ساختمانهاآخرین نسخه : 13921.74 MBدانلود894
مبحث 12 : ایمنی و حفاظت کار در حین اجراآخرین نسخه : 13921.94 MBدانلود1014
مبحث 13 : طرح و اجرای تأسیسات برقی ساختمان ها آخرین نسخه : 1382667.12 KBدانلود1508
مبحث 14 : تأسیسات گرمایی ، تعویض هوا و تهویه مطبوعآخرین نسخه : 13911.51 MBدانلود1319
مبحث 15 : آسانسورها و پله های برقیآخرین نسخه : 13921.16 MBدانلود1032
مبحث 16 : تأسیسات بهداشتیآخرین نسخه : 13912.21 MBدانلود1117
مبحث 17 : تأسیسات لوله کشی و تجهیزات گاز طبیعی ساختمان هاآخرین نسخه : 13891.86 MBدانلود6953
مبحث 18 : عایق بندی و تنظیم صداآخرین نسخه : 13902.07 MBدانلود855
مبحث 19 : صرفه جویی در مصرف انرژی آخرین نسخه : 13893.58 MBدانلود976
مبحث 20 : علایم و تابلوهاآخرین نسخه : 13883.28 MBدانلود1257
مبحث 21 : پدافند غیر عاملآخرین نسخه : 13911.75 MBدانلود903
مبحث 22 : مراقبت و نگهداری از ساختمان ها آخرین نسخه : 13921.19 MBدانلود1220