05433449891-3زاهدان - خیابان دانشگاه - دانشگاه 57pishkhan.sbceo.ir
خبرها
تاریخ انتشار: دوشنبه 01 اردیبهشت 1399
تقدیر سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سیستان و بلوچستان از کادر درمانی

  تقدیر سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سیستان و بلوچستان از کادر درمانی

امتیاز: Article Rating

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سیستان و بلوچستان با نصب بنرهایی در سر در بیمارستان های استان از زحمات  کادر درمانی تقدیر کردند. 

اشتراک گذاری
تصاویر
  • تقدیر سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سیستان و بلوچستان از کادر درمانی
ثبت امتیاز