05433449891-3زاهدان - خیابان دانشگاه - دانشگاه 57pishkhan.sbceo.ir
خبرها
تاریخ انتشار: جمعه 17 مرداد 1399

  ویدیوی آموزشی نحوه تکمیل اظهار نامه مالیاتی سال 98

امتیاز: Article Rating

 به لینک پیوست مراجعه نمایید. برای تماشای وبینار آموزشی نحوه تکمیل اظهار نامه مالیاتی سال

مدرس: جناب آقای دری مشاور مالی سازمان

https://www.yazdnezam.ir/node/471

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز