05433449891-3زاهدان - خیابان دانشگاه - دانشگاه 57pishkhan.sbceo.ir
خبرها
تاریخ انتشار: یکشنبه 11 آبان 1399
برگزاری آزمون  الکترونیکی مبحث 17

  برگزاری آزمون الکترونیکی مبحث 17

امتیاز: Article Rating

پنجمین آزمون الکترونیکی پایان دوره « تأسیسات لوله کشی گاز ساختمانها » مبحث هفدهم جهت اخذ صلاحیت نظارت و طراحی لوله کشی گاز در محل مرکز جهاد دانشگاهی استان با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی برگزار گردید.

اشتراک گذاری
تصاویر
  • برگزاری آزمون  الکترونیکی مبحث 17
ثبت امتیاز