05433449891-3زاهدان - خیابان دانشگاه - دانشگاه 57pishkhan.sbceo.ir
خبرها
تاریخ انتشار: پنجشنبه 29 آبان 1399

  راه اندازی پیشخوان الکترونیک سازمان

امتیاز: Article Rating


پیشخوان خدمت الکترونیک سازمان راه اندازی شد. می توانید از طریق این پیشخوان، کلیه درخواست های خود را ثبت و پیگیری نمایید. برای دریافت راهنمای استفاده از آن، به فایل پیوست مراجعه نمایید. 
آدرس پیشخوان الکترونیک: 
https://pishkhan.sbceo.ir

اشتراک گذاری
فایل های پیوستی
ثبت امتیاز