05433449891-3زاهدان - خیابان دانشگاه - دانشگاه 57pishkhan.sbceo.ir
خبرها
تاریخ انتشار: یکشنبه 19 بهمن 1399
رفع ابهام از نحوه اجرای ویرایش پنجم مبحث نهم مقررات ملی ساختمان

  رفع ابهام از نحوه اجرای ویرایش پنجم مبحث نهم مقررات ملی ساختمان

امتیاز: Article Rating

نامه راه و شهرسازی در خصوص رفع ابهام از نحوه اجرای ویرایش پنجم مبحث نهم مقررات ملی ساختمان

اشتراک گذاری
تصاویر
  • رفع ابهام از نحوه اجرای ویرایش پنجم مبحث نهم مقررات ملی ساختمان
ثبت امتیاز