05433449891-3زاهدان - خیابان دانشگاه - دانشگاه 57pishkhan.sbceo.ir
خبرها
تاریخ انتشار: دوشنبه 04 اسفند 1399
مجمع عمومی سالانه سازمان (نوبت اول) برگزار شد

  مجمع عمومی سالانه سازمان (نوبت اول) برگزار شد

امتیاز: Article Rating

📌مجمع عمومی نوبت اول بدلیل عدم کسب حد نصاب لازم رسمیت نیافت، اعضای حاضر در این مجمع تشکیل جلسه دادند و دکتر علی پوراربابی،رئیس سازمان، در خصوص روند برگزاری مجمع توضیحاتی ارائه داد.

📌هیات رئیسه موقت سنی از بین اعضای حاضر در جلسه انتخاب و صورتجلسه مجمع عمومی نوبت اول  در جلسه قرائت و به تایید و امضای هیات رئیسه موقت رسید.

📌جلسه مجمع عمومی نوبت دوم در تاریخ 17 اسفندماه 99 ساعت 17 در مجموعه ورزشی کارگران واقع در بلوار انقلاب برگزار می شود.

اشتراک گذاری
تصاویر
  • مجمع عمومی سالانه سازمان (نوبت اول) برگزار شد
ثبت امتیاز