05433449891-3زاهدان - خیابان دانشگاه - دانشگاه 57pishkhan.sbceo.ir
خبرها
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اسفند 1399
مجمع عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان برگزار شد

  مجمع عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان برگزار شد

امتیاز: Article Rating

مجمع عمومی نوبت دوم  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سیستان و بلوچستان با حضور حدود 200 نفر از مهندسان استان برگزار شد. با توجه به شرایط پیش آمده در همه گیری بیماری کرونا این مجمع با مجوز  ستاد مقابله با بیماری کرونا در استان  برنامه ریزی و کلیه دستورالعمل های این ستاد در طول جلسه رعایت شد. 
-    بودجه سال 1399 و 1400 سازمان بر اساس پیشنهاد هیات مدیره، با اکثریت قاطع به تصویب مجمع رسید
در ابتدا مطابق نظامنامه، هیأت رییسه موقت تشکیل شد و نسبت به انتخاب هیأت رئیسه اصلی مجمع اقدام نمودند. آقایان مهندس حبیب الرحمن جمشیدزهی، شهرام آذرکیش، بابک مقدم و خانم مهندس پودینه به عنوان هیات رئیسه اصلی مجمع انتخاب شدند. 
در ادامه آقای دکتر پوراربابی رئیس سازمان، گزارشی از عملکرد هیات مدیره دوره هشتم ارائه نمود و به تحلیل آماری حوزه های مختلف سازمان در سه سال اخیر پرداخت. 
سپس آقای دکتر خمر گزارش بازرسان قانونی سازمان در خصوص عملکرد هیات مدیره در سال 98 و صورت های مالی این سال را قرائت کرد، رای گیری در این خصوص انجام شد. 
مجمع عمومی سازمان نظر مثبت خود را نسبت به عملکرد هیات مدیره دور هشتم اعلام کرد،  صورت های مالی سال 98 به تصویب رسید. 
آقای دری مشاور مالی سازمان به ارائه گزارش مالی و بندهای پیشنهادی درآمد و هزینه در بودجه سال 1399 پرداخت و پس از استماع گزارش بازرسان سازمان در این خصوص، اعضای مجمع نقطه نظرات خود را درباره بندهای مختلف بودجه مطرح کردند و رئیس سازمان  به پرسش ها و ابهامات اعضا پاسخ داد. بودجه سال 1399 سایر پیشنهادات هیات مدیره با اکثریت قاطع به تصویب مجمع رسید. 
بودجه سال 1400 نیز با دستور کاری مشابه مطرح و به تصویب اعضای جمع رسید.

- بازرسان قانون سازمان انتخاب شدند
یکی از دستورکارهای این جلسه برگزاری انتخابات بازرسان بود و از شش نفری که برای این امر نامزد شده بودند، دونفر به عنوان عضو اصلی ویک نفر نیز به عنوان عضو علی‎البدل برای یک دوره دو ساله انتخاب شدند. آقایان مهندس علی نصیری و بهزاد عارفی با کسب حداکثر آرا به عنوان بازرسان اصلی و آقای مهندس محمدرضا حسینی طباطبایی به عنوان بازرس علی البدل انتخاب شدند.

اشتراک گذاری
تصاویر
  • مجمع عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان برگزار شد
  • مجمع عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان برگزار شد
  • مجمع عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان برگزار شد
  • مجمع عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان برگزار شد
  • مجمع عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان برگزار شد
  • مجمع عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان برگزار شد
  • مجمع عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان برگزار شد
  • مجمع عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان برگزار شد
  • مجمع عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان برگزار شد
ثبت امتیاز