05433449891-3زاهدان - خیابان دانشگاه - دانشگاه 57pishkhan.sbceo.ir
خبرها
تاریخ انتشار: یکشنبه 12 اردیبهشت 1400
اطلاعیه سازمان در خصوص رعایت قانون در عقد قراردادهای خدمات مهندسی

  اطلاعیه سازمان در خصوص رعایت قانون در عقد قراردادهای خدمات مهندسی

امتیاز: Article Rating

همکار گرامی عقد قرارداد و ارائه خدمات مهندسی (طراحی، اجرا، نظارت) خارج از ظرفیت و صلاحیت و سازوکارهای قانونی سازمان، وفق ماده 34 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، تخلف انتظامی محسوب می شود. در صورت مشاهده این نوع تخلفات به استناد بند 5 و 8 ماده 15 این قانون، از سوی سازمان پیگیری حقوقی و قضایی صورت خواهد گرفت. 

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سیستان و بلوچستان

اشتراک گذاری
تصاویر
  • اطلاعیه سازمان در خصوص رعایت قانون در عقد قراردادهای خدمات مهندسی
ثبت امتیاز