05433449891-3زاهدان - خیابان دانشگاه - دانشگاه 57pishkhan.sbceo.ir
خبرها
تاریخ انتشار: ﺳﻪشنبه 18 خرداد 1400
نحوه فعال سازی ابلاغ الکترونیک و درج اطلاعات مربوط به فعالیت براساس اینتا کد

  نحوه فعال سازی ابلاغ الکترونیک و درج اطلاعات مربوط به فعالیت براساس اینتا کد

امتیاز: Article Rating

قابل توجه اعضای محترم دارای پروانه اشتغال مهندسی

با سلام و احترام

نظر به اینکه اخیراً پیامک هایی از طرف سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر تکمیل فعالیت براساس اینتا کد و فعال سازی ابلاغ الکترونیک ارسال گردیده است لذا ضمن تأکید بر انجام آن توسط اعضای محترم مراحل انجام کار به شرح زیر اعلام می گردد :

الف : فعال سازی ابلاغ الکترونیک :

1-مراجعه به سامانه register.tax.gov.ir

2-ورود به سامانه کاربری مؤدی مالیاتی با استفاده از رمز عبور شخصی

3-انتخاب گزینه ابلاغ الکترونیک از نوار سمت راست صفحه

4-کلیک بر روی گزینه درخواست فعال سازی ابلاغ الکترونیک از ستون چپ جدول اطلاعات مؤدی مالیاتی

5-انتخاب کادرهای درخواست ارسال پیامک و تأیید صحت اطلاعات

6-کلیک بر روی گزینه تأیید اطلاعات و درخواست

 زمانیکه ابلاغ الکترونیک فعال گردید کلیه ابلاغ ها از این طریق صورت خواهد گرفت و نیازی برای حضور در محل دارایی نخواهد بود .

ب: درج اطلاعات مربوط به فعالیت براساس اینتا کد :

پس از ورود به سامانه به آدرس بالا ، روی متن مربوط به فعالیت اینتا کد کلیک نموده و در جدول مربوطه به شرح زیر کدهای مربوطه انتخاب گردد :

در فیلد اول «خدمات» انتخاب شود . گزینه «3»

درفیلد بعدی کد «12» امور ساخت و ساز و پیمانکاری های مربوطه انتخاب شود .

درفیلد بعدی کد «0» خدمات انتخاب شود .

درفیلد بعدی کد «3120020» سایر اشخاص (حقیقی و حقوقی) که در امور ................... انتخاب شود .

در فیلد مربوط به شرح فعالیت عنوان دقیق فعالیت شغلی که درپروانه اشتغال قید گردیده است درج گردد .

در پایان روی کلید ثبت کلیک نموده و ثبت نهایی اطلاعات را بزنید .

درصد فعالیت نیز مشابه قبل 100 درصد درج شود .

یادآوری می گردد شرط ارسال اظهارنامه عملکرد سال مالی 1399 و یا استفاده از تسهیلات تبصره ماده 100 ق.م.م تکمیل ثبت نام خواهد بود . آخرین مهلت ارسال اظهارنامه عملکرد اشخاص حقیقی پایان خردادماه 1400 می باشد .

اشتراک گذاری
تصاویر
  • نحوه فعال سازی ابلاغ الکترونیک و درج اطلاعات مربوط به فعالیت براساس اینتا کد
  • نحوه فعال سازی ابلاغ الکترونیک و درج اطلاعات مربوط به فعالیت براساس اینتا کد
ثبت امتیاز