05433449891-3زاهدان - خیابان دانشگاه - دانشگاه 57pishkhan.sbceo.ir
خبرها
تاریخ انتشار: ﺳﻪشنبه 18 خرداد 1400

  آگهی دعوت از داوطلبان عضویت در هیأت مدیره و بازرسان سازمان نظام کاردانی ساختمان استان

امتیاز: Article Rating

آگهی دعوت از داوطلبان عضویت در هیأت مدیره و بازرسان سازمان نظام کاردانی ساختمان استان

 

نظر به اینکه هیأت اجرایی انتخابات سازمان نظام کاردانی ساختمان استان در نظر دارد پنجمین دوره انتخابات هیأت مدیره و بازرس (بازرسان) سازمان نظام کاردانی ساختمان استان را از ساعت 8 الی 16 (در یک روز) ، در بازه زمانی 03/06/1400 لغایت 05/06/1400 در محل هایی که متعاقباً اعلام خواهد شد برگزار نماید ، بدینوسیله از کلیه داوطلبان دارای پروانه اشتغال به کار کاردانی در یکی از رشته های اصلی : معماری ، عمران ، تأسیسات مکانیکی ، تأسیسات برقی ، شهرسازی و نقشه برداری که واجد شرایط مندرج در ماده 20 آئین نامه کاردانی ( حداقل دارای پروانه اشتغال به کار پایه (2) یا پروانه اشتغال پایه 3 طبق ضوابط اعلامی و فاقد محکومیت انتظامی از درجه 3 یا بالاتر از 3 سال قبل از تاریخ اعلام داوطلبی ) و علاقمند به داوطلبی عضویت در هیأت مدیره و بازرس (بازرسان) سازمان استان می باشند ، دعوت می گردد با در دست داشتن مدارک ذیل :

  1. اصل و تصویر پروانه اشتغال به کار معتبر در پایه دو و یا بالاتر کاردانی در رشته اصلی (یا پروانه اشتغال پایه 3 طبق ضوابط اعلامی)
  2. معرفی نامه از طرف سازمان نظام کاردانی ساختمان استان
  3. اصل و تصویر مدرک تحصیلی در رشته اصلی
  4. اصل و تصویر شناسنامه از تمام صفحات (2 سری)
  5. اصل و تصویر کارت ملی (2 سری)
  6. شش قطعه عکس 4*3
  7. گواهی عدم سوء پیشینه کیفری
  8. گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر از آزمایشگاههای مورد تأیید هیأت اجرایی و دستگاه نظارت استان

 

از تاریخ انتشار این آگهی تا 10 روز بعد در روزهای اداری به محل دبیر خانه هیأت اجرایی استان واقع در خیابان دانشگاه – اداره کل راه و شهرسازی استان – طبقه دوم مراجعه نمایند.

بدیهی است مدت فوق به هیچ وجه قابل تمدید نبوده و به درخواستهای ثبت نام پس از اتمام مدت و درخواستهایی که داوطلب عضویت در هیأت مدیره ، مشمول "رشته اصلی" که اعضای آن کمتر از 15 نفر می باشند (موضوع تبصره 2 ماده ماده 18 آئین نامه کاردانی) ترتیب ار داده نخواهد شد.

 

هیأت اجرایی انتخابات سازمان نظام کاردانی ساختمان استان سیستان و بلوچستان

 

 

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز