05433449891-3زاهدان - خیابان دانشگاه - دانشگاه 57pishkhan.sbceo.ir
خبرها
تاریخ انتشار: ﺳﻪشنبه 18 خرداد 1400

  نظامنامه انتخابات پنجمین دوره اعضای هیات مدیره و بازرسان سازمان نظام کاردان ها

امتیاز: Article Rating

نظامنامه انتخابات پنجمین دوره اعضای هیات مدیرهو بازرسان سازمان نظام کاردان ها را از فایل پیوست دانلود بفرمایید. 

اشتراک گذاری
فایل های پیوستی
ثبت امتیاز