05433449891-3زاهدان - خیابان دانشگاه - دانشگاه 57pishkhan.sbceo.ir
خبرها
تاریخ انتشار: پنجشنبه 17 خرداد 1403
نامه اداره کل استاندارد به شرکت های تولید بتن آماده، در خصوص استفاده از بتن صرفا در محل پروژه ذکر شده در پروانه استاندارد

  نامه اداره کل استاندارد به شرکت های تولید بتن آماده، در خصوص استفاده از بتن صرفا در محل پروژه ذکر شده در پروانه استاندارد

امتیاز: Article Rating

نامه اداره کل استاندارد به شرکت های تولید بتن آماده، در خصوص استفاده از بتن صرفا در محل پروژه ذکر شده در پروانه استاندارد

اشتراک گذاری
تصاویر
  • نامه اداره کل استاندارد به شرکت های تولید بتن آماده، در خصوص استفاده از بتن صرفا در محل پروژه ذکر شده در پروانه استاندارد
ثبت امتیاز