05433449891-3زاهدان - خیابان دانشگاه - دانشگاه 57pishkhan.sbceo.ir
خبرها
تاریخ انتشار: یکشنبه 25 مهر 1389

  سوگند نامه مهندسی توسط کمیته منتخب شورای مرکزی تصویب شد

امتیاز: Article Rating
(( سوگند نامه مهندسی ))

به نام خدا
من در پیشگاه خداوند متعال ، سوگند یاد می کنم :
 در مقام یک مهندس ، در تمام فعالیت های حرفه ای خود ، صداقت ، دقت ، نظم ، حفظ منافع اجتماع و رعایت حقوق همگان را سرلوحه ی کار خود در نظر گرفته ، ایمنی ، سلامت و آینده ی انسان ها را در نظر بگیرم و منافع مردم را برتر از همه ی تمایلات خویش قرار دهم .
در حرفه ی مهندسی پویا بوده و تنها توانمندی حرفه ای را شرط رقابت قرار داده ، حیثیت و اعتبار دیگران را محترم شمارم .
بکوشم که دین خود را نسبت به کشورم ادا کنم و در انجام وظایف حرفه ای ، متعهد و مسئولیت پذیر باشم ، قوانین و مقررات را محترم شمرده و اصول اخلاق مهندسی و وجدان حرفه ای را رعایت کنم . 
 
لطفا" برای دیدن متن اصلی به فایل پیوست مراجعه فرمایید .
اشتراک گذاری
فایل های پیوستی
ثبت امتیاز