05433449891-3زاهدان - خیابان دانشگاه - دانشگاه 57pishkhan.sbceo.ir
خبرها
تاریخ انتشار: دوشنبه 15 مهر 1398
بازدید مهندسان سازمان از آزمایشگاه فنی مکانیک خاک استان

  بازدید مهندسان سازمان از آزمایشگاه فنی مکانیک خاک استان

امتیاز: Article Rating

اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سیستان و بلوچستان روز دوشنبه مورخ 15/07/98 از آزمایشگاه فنی مکانیک خاک استان بازدید کردند و با تجهیزات فنی و توانمندی های این آزمایشگاه آشنا شدند. 

اشتراک گذاری
تصاویر
  • بازدید مهندسان سازمان از آزمایشگاه فنی مکانیک خاک استان
ثبت امتیاز